کتابچه آموزش بدو استخدام پرسنل

قابل توجه پرسنلی که جدیدا استخدام شده اند

کتابچه آموزش بدو استخدام پرسنل

فایل کتابچه آموزشی جهت مطالعه در ضمیمه خبر قابل دانلود می باشد. لطفا آن را دانلود و مطالعه فرمایید

قابل توجه پرسنل جدید؛ فایل کتابچه آموزشی بدو استخدام پرسنل شرکت کابل خودرو در ضمیمه همین خبر قابل دریافت می باشد. لطفا فایل را دانلود و مطالعه فرمایید. توجه داشته باشید که زمان برگزاری آزمون در خبرهای بعدی اطلاع رسانی می شود. با تشکر از شما، کارگزینی شرکت کابل خودرو سبزوار
4171
4171