چرا باید در انتخابات شرکت کنیم !؟

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم !؟

شرکت در انتخابات یک مسئله صرف سیاسی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی و یک تکلیف شرعی است که به وسیله آن می‌توان آینده کشور را با وضع قوانین خوب ساخت چهل و پنج سال شور و شعور انتخاباتی، ریشه در مسئولیت پذیری دینی مردم ولایی ایران داشته و عامل اقتدار در برابر دشمنان و زمینه‌ساز مطالبه‌گری حقوق مردم بوده و تکلیف خدمتگزاران را سنگین‌تر می‌کند

در اهمیت مجلس همین بس که مقام معظم رهبری می‌فرمایند: شما [نمایندگان مجلس] موقعیت خوبی گیرتان آمده؛ چهار سال در مجلس شورای اسلامی، جایی که اداره‌ کشور و قانون‌گذاری کشور آنجا است. اهمیت این قانون‌گذاری خیلی زیاد است؛ این واقعا همان‌طور که بارها عرض کرده‌ایم، ریل‌گذاری است. شما حرکت دولت را اولا ریل‌گذاری می‌کنید، بعد با اختیاراتی که قانون اساسی به شما داده که ازجمله‌اش تحقیق و تفحص است که در قانون اساسی تصریح شده می‌توانید تضمین کنید که این حرکت انجام بگیرد. شرکت در انتخابات یک مسئله صرف سیاسی نیست، بلکه یک مسئله اجتماعی و یک تکلیف شرعی است که به وسیله آن می‌توان آینده کشور را با وضع قوانین خوب ساخت چهل و پنج سال شور و شعور انتخاباتی، ریشه در مسئولیت پذیری دینی مردم ولایی ایران داشته و عامل اقتدار در برابر دشمنان و زمینه‌ساز مطالبه‌گری حقوق مردم بوده و تکلیف خدمتگزاران را سنگین‌تر می‌کند.
6653