فرا رسیدن ماه مهمانی خدا مبارک

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

فرا رسیدن ماه مهمانی خدا مبارک

شهْر رمضان الّذی أنْزل فیه الْقرْآن هدًی للنّاس و بیناتٍ من الْهدی والْفرْقان

قلّه‌ی ماه رمضان، ایّام قدر و لیالی مبارکه‌ی قدر است... از فرصت بی‌نظیر توسّل و تضرّع و دعا و طلبِ از پروردگار عالم [باید] ‌استفاده کنیم. این ماه ضیافت الهی است و برترین ضیافتهای الهی در همین ایّام مبارک است. این دعایی که شما میخوانید، این ‌توسّلی که شما میکنید، این اشکی که میریزید، اینها همه ضیافتهای پروردگار است که به شما اعطا شده؛ قدر اینها را بدانید و ‌برای خودتان و همه‌ی برادران دینی‌تان و کشورتان و جامعه‌تان دعا کنید و از خدا مطالبه کنید، درخواست کنید و مطمئنّ به ‌اجابت باشید. در روایت هست که وقتی دعا میکنید، اطمینان داشته باشید که این دعا مستجاب میشود؛ از طرف پروردگار هیچ ‌قصوری وجود ندارد، او کَرَم محض است؛ [امّا] گاهی هست که ظرفِ ما آمادگی ندارد برای گرفتن آن لطف و رحمت الهی؛ سعی ‌کنیم با استغفار، با توجّه و تضرّعِ بیشتر، خودمان را آماده‌ی دریافت رحمت الهی بکنیم... شبهای قدر... را قدر بدانید. بنده هم از ‌همه‌ی شما عزیزانی که می‌شنوید و می‌بینید، التماس دعا دارم‌. سخنرانی تلویزیونی رهبری خطاب به ملت ایران ‌۱۴۰۰/۰۲/۱۲
6663